Số kí hiệu 1045/ BTNMT-KH
Trích yếu Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1045/ BTNMT-KH ngày 6 tháng 4 năm 2012 về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2013 của các Bộ, ngành
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/04/2012
Cơ quan ban hành
  • Bộ tài chính kiếm tra các tập đoàn nhà nước
Ngày áp dụng 06/04/2012
Ngày có hiệu lực 06/04/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm