Số kí hiệu 109/BKHCN-KHTC
Trích yếu Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ số 109/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2012 về việc Hướng dẫn bổ sung Kế hoạch Khoa học và công nghệ 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Khoa học và công nghệ năm 2013
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/01/2012
Cơ quan ban hành
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày áp dụng 18/01/2012
Ngày có hiệu lực 18/01/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm