Số kí hiệu 19/QĐ-TTg
Trích yếu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 19/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 18/06/2012
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 18/06/2012
Ngày có hiệu lực 18/06/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm