Số kí hiệu 12/2010/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18 /5/ 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/05/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 18/05/2010
Ngày có hiệu lực 18/05/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm