Số kí hiệu 96/2010/NĐ-CP233
Trích yếu Nghị định số 96/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 19/09/2010
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 20/09/2010
Ngày có hiệu lực 20/09/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm