Số kí hiệu Số: 135/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 18/10/2013
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 05/12/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm