Số kí hiệu Số: 48/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 14/05/2013
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm