Số kí hiệu Số: 167/2012/TT-BTC
Trích yếu Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 10/10/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/12/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm