Số kí hiệu Số: 15/CT-TTg
Trích yếu Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/2013
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/07/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm