Số kí hiệu Số: 15 /2011/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/04/2011
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 29/04/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm