Số kí hiệu Số: 20/2011/QĐ-UBND
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/04/2011
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 10/05/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm