Số kí hiệu Số: 29/2011/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/07/2011
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 08/08/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm