Số kí hiệu Số: 16/2013/NĐ-CP
Trích yếu Quy định nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản); việc xử lý kết quả rà soát; trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản và các điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 06/02/2013
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm