Số kí hiệu Số: 09/2013/TT-BTP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP)
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/06/2013
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/08/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm