Số kí hiệu Số: 150/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 10/11/2013
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/12/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm