Số kí hiệu Số: 290/QĐ-BTP
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/02/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 06/02/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm