Số kí hiệu 65/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/07/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/08/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm