Số kí hiệu 79/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 31/07/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/09/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm