Số kí hiệu 4570 /TL - BTC
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/11/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 04/11/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm