Số kí hiệu 8091/KH - BCĐ
Trích yếu Kế hoạch phát động phong trào thi đua huởng ứng cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/12/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 31/12/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm