Số kí hiệu 8091/TB -BCĐ
Trích yếu V/v phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo cuộc thi viết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/12/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 31/12/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm