Số kí hiệu 8091/TL - BCĐ
Trích yếu Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/12/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 31/12/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm