Số kí hiệu 02/TB-BTP
Trích yếu Thông báo kết luận của BT BTP Hà Hùng Cường tại HN toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/02/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 03/02/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm