Số kí hiệu 228/QĐ-BTP
Trích yếu Quyết định Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/01/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 30/01/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm