Số kí hiệu 06/TB-BTP
Trích yếu Kết luận của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Ngành Tư pháp năm 2015
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/02/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/02/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm