Số kí hiệu 638/BTP-PBGDPL
Trích yếu Hướng dãn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2015
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/03/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 05/03/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm