Số kí hiệu 11/2014/TT-BNV
Trích yếu Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 09/10/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/12/2014
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm