Số kí hiệu 10/2012/QH13
Trích yếu Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 18/06/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 18/06/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm