Số kí hiệu 01-TB/UBBC
Trích yếu Phân công trách nhiệm các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 01/02/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm