Số kí hiệu 68/2014/QH13
Trích yếu Luật doanh nghiệp
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 26/11/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm