Số kí hiệu 29-QĐ/TW
Trích yếu Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/07/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/07/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm