Số kí hiệu 30-QĐ/TW
Trích yếu Quy định Thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 26/07/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/07/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm