Số kí hiệu 123/2016/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/09/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/10/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm