Số kí hiệu 150/2016/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính Phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/11/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/12/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm