Số kí hiệu 17/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/03/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 02/05/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm