Số kí hiệu 31/2016/NĐ-CP
Trích yếu Quy định XPVPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 06/05/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/06/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm