Số kí hiệu 49/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định XPVPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 27/05/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/08/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm