Số kí hiệu 56/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bô sung Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/06/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm