Số kí hiệu 136/2016/NĐ-CP
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 09/09/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 30/10/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm