Số kí hiệu 145/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 XPVPHC trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/11/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/12/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm