Số kí hiệu 13/2016/TT-BTP
Trích yếu Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/12/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 14/02/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm