Số kí hiệu 21/2017/NĐ-CP
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2011/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 24/02/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 24/02/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm