Số kí hiệu 19/2017/TT-BTC
Trích yếu QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/02/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/04/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm