Số kí hiệu 92/2017/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 07/08/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/09/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm