Số kí hiệu 96/2017/NĐ-CP
Trích yếu QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 16/08/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 16/08/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm