Số kí hiệu 1163/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2017- 2021 "
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/08/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 08/08/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm