Số kí hiệu 10/2017/QH14
Trích yếu LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 20/06/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm