Số kí hiệu 42/2017/QĐ-TTg
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/09/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 04/11/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm