Số kí hiệu 07/NQ-CP
Trích yếu PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP; VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ 28 ĐỀ MỤC
Loại văn bản Nghị Quyết
Ngày ban hành 16/01/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 16/01/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm