Số kí hiệu 15/2017/QH14
Trích yếu Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 21/06/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 21/06/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm